บทความรู้


ปลูกมะพร้าวกะทิ

จากผลผลิตที่ได้จากการปลูกมะพร้าวสายพันธุ์ลูกผสมกะทิ ซึ่งมีทั้งผลผลิตมะพร้าวกะทิและผลผลิตมะพร้าวธรรมดา เมื่อนำผลผลิตทั้งหมดที่ได้มาคำนวณรายได้โดยคิดราคาผลมะพร้าวกะทิที่ราคาผลละ 30 บาทจากผลผลิตที่ได้จากการปลูกมะพร้าวสายพันธุ์ลูกผสมกะทิ ซึ่งมีทั้งผลผลิตมะพร้าวกะทิและผลผลิตมะพร้าวธรรมดา เมื่อนำผลผลิตทั้งหมดที่ได้มาคำนวณรายได้โดยคิดราคาผลมะพร้าวกะทิที่ราคาผลละ 30 บาท และมะพร้าวธรรมดาราคาผลละ 3 บาท พบว่า ผลผลิตรวม 3 ปี (ปีที่ 4 - 7) ของผลผลิตรวมสายพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x กะทิ (YDK) ให้รายได้รวมสูงสุด 28,008 บาท/ไร่ รองลงมาได้แก่ รายได้จากผลผลิตรวมของสายพันธุ์ทุ่งเคล็ด x กะทิ (TKK) โดยมีรายได้รวม 22,346 บาท/ไร่ ส่วนรายได้ของผลผลิตรวมของสายพันธุ์เวสท์แอฟริกันต้นสูง x กะทิ (WAK) มีรายได้น้อยที่สุด 13,764 บาท/ไร่ สำหรับสายพันธุ์มลายูสีแดงต้นเตี้ย x กะทิ (RDK) และน้ำหอม x กะทิ (NHK) ให้รายได้ผลผลิตรวม 3 ปี 20,892 บาท/ไร่ และ 15,177 บาท/ไร่ ตามลำดับ

Copyright © 2017 All Right Reserved coconothailand.com

บริษัทรับทำเว็บไซต์ Design By cw.in.th